четверг, 30 мая 2013 г.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. Управління міжнародного співробітництва

Цілі та завдання:
створення умов для правового і економічного захисту всіх форм зовнішньо-економічної діяльності навчальних закладів, сприяння їм у встановленні прямих зв’язків із зарубіжними партнерами.

Для виконання покладених завдань здійснює наступні заходи:
напрацьовує на основі документів державних законодавчих та виконавчих органів рекомендації, які визначають загальну політику міжнародних зв’язків в галузі освіти і науки;
розробляє пропозиції щодо заключення міжнародних договорів (угод) України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
координує виконання програм міжнародного співробітництва, договорів (угод) в галузі середньої, професійно-технічної, вищої, післядипломної, а також наукової діяльності;
інформує зацікавлені підрозділи Міністерства освіти і науки України про результати з метою аналізу і використання у практичній роботі;
встановлює зв′язки з іноземними установами з питань організації курсів української мови, семінарів для іноземних слухачів, підготовки та перепідготовки кадрів на компенсаційній основі;
здійснює заходи щодо направлення за кордон студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників відповідно до міжнародних угод України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
організує протокольні заходи, пов′язані з прийомом в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України делегацій, працівників посольств i представництв, окремих громадян зарубіжних країн;
бере участь у створенні механізмів фінансово-економічного забезпечення міжнародної освітньої і наукової діяльності;
координує діяльність міністерств і відомств, підрозділів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, навчальних закладів, де здобувають освіту іноземці, з питань подальшого удосконалення організації та змісту навчально-виховного процесу;
здійснює упорядкування мережі навчальних закладів, їх спеціалізації, за напрямками підготовки, групами спеціальностей, країн i регіонів та розміщенню контингенту іноземних студентів;
організовує розробку та видання навчально-методичної літератури для забезпечення процесу підготовки фахівців для зарубіжних країн;
проводить роботу по забезпеченню постійних ділових стосунків з випускниками – іноземними громадянами, створенню для них ефективної діючої системи підвищення кваліфікації з усіма формами навчання і оплати, в тому числі на комерційній основі;

Функції
Беручи до уваги розширення прав і повноважень місцевих органів управління навчальних та науково-дослідних закладів, Управління зберігає за собою функції, що носять загальнодержавний характер:
визначає загальну політику міжнародних зв’язків в галузі освіти і науки;
забезпечує виконання програм обмінів фахівцями, студентами і учнями на навчання і підвищення кваліфікації, вивчення передового зарубіжного досвіду, участі в міжнародних програмах з питань освіти і науки;
організує роботу навчальних закладів, наукових установ, окремих вчених і фахівців щодо виконання проектів, що здійснюються під егідою міжнародних організацій, програм і фондів;
удосконалює організаційно-економічні механізми міжнародного співробітництва;
здійснює міжнародне співробітництво, загальне планування і керівництво ним.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України в особі Управління репрезентує галузь у зносинах із зарубіжними країнами, забезпечує виконання прийнятих на себе зобов’язань, дає оцінку їх ефективності.

Комментариев нет:

Отправить комментарий